آغاز به تولید فوم های AR-FFFP

فومAR-FFFP کف مقاوم الکلی با پایه پروتئینه بوده و توانایی اطفای کلیه حریق های قطبی و غیر قطبی را دارا می باشد.

وجود ترکیبات پروتئینه به همراه پلیمرهای خاص باعث قدرت اطفای بسیار بالا در این رده از فوم آتش نشانی میگردد.

فوم های مقاوم الکلی موجود در کشور تا بحال از نوعAR-AFFF بوده که آغاز به تولید نسل جدید فوم هایAR-FFFP توسط شرکت آذرکاوین میتواند گامی مهم دراطفاء انواع حریق های ناشی از اشتعال حلال های قطبی به خصوص در مجتمع های پتروشیمی باشد.

نظر شما

large desktopdesktoptabletphone