بهره برداری از آزمایشگاه آذرکاوین

با استفاده از تجهیزات مدرن و به روز، واحد آزمایشگاه آذرکاوین امکان تست آزمایشگاهی و عملیاتی حریق را مطابق با استاندارد Defence42-40 و همچنین استاندارد ملی ایران 3778 مهیا نموده است.

نظر شما

large desktopdesktoptabletphone