بهره برداری از آزمایشگاه آذرکاوین

با استفاده از تجهیزات مدرن و به روز، واحد آزمایشگاه آذرکاوین امکان تست آزمایشگاهی و عملیاتی حریق را مطابق با استاندارد Defence42-40 و همچنین استاندارد ملی ایران 3778 مهیا نموده است.

نظر شما

نظرات

alt

Dannynof

  • 1400/06/24

BTC may be the latest or last chance to get rich in this era. It will reach $200000 next year or the next year. Think about only $2 a few years ago. Come to the world's largest and safest virtual currency exchange to reduce the handling fee. Don't miss the most important opportunity in life https://hi.switchy.io/5dyf

large desktopdesktoptabletphone