تولید فوم AFFF (1 percent)

شرکت آذرکاوین موفق به تولید فوم AFFF1% شده است که از ابتدای سال ۱۳۹۵ عرضه آن به بازار آغاز شده است.

فوم AFFF1% با غلظت زیاد و کارایی قدرتمند خود در اطفاء انواع حریق های نفتی با عمق کم و وسعت زیاد کارایی دارد.

نظر شما

large desktopdesktoptabletphone