خاموش کردن آتش سوزی مخازن نفت با فوم آتش نشانی

خاموش کردن آتش سوزی مخازن نفت با فوم آتش نشانی
مهار و مقابله با آتش سوزی مایعات نفتی و سایر مایعات اشتعال زا که در مقایسه با آب چگالی کمتری دارند با آب خالی ممکن نمی باشد چرا که شعله های آتش روی سطح آب باقی مانده و روی زمین جریان پیدا می کند و ممکن است به اشیای اطراف سرایت پیدا کند. بنابراین، به منظور خاموش کردن چنین آتش سوزی هایی از فوم آتش نشانی استفاده می شود. به سبب حساسیت این امر، در این مطلب قصد داریم درباره نحوه خاموش کردن آتش سوزی مخازن نفت با فوم آتش نشانی صحبت کنیم.

استفاده از فوم آتش نشانی روی آتش های محصور
ابتدا باید کف را به جدار داخلی بخش عقبی ظرفی که آتش گرفته بریزید تا کمی سرعت اشتعال و سوختن کاهش یابد و سطح مایع در حال اشتعال را پوشش دهد. توجه داشته باشید در صورتی که کف یا فوم آتش نشانی را به طور مستقیم روی حریق بریزید، به سبب فشاری که کف به مایع مشتعل وارد می کند، ممکن است بخشی از مایع به خارج پرتاب شده و موجب گسترش حریق شود. به علاوه، فشار زیاد باعث می شود کف به جای پوشاندن سطح مایع، به زیر سطح آن فرو رفته و قادر نباشد آتش را مهار کند.

در ادامه، پس از این که فوم آتش نشانی را به جدار داخلی بخش پشتی ظرف مشتعل رساندید، باید کف را به یک طرف مخزن بالای مایع بریزید. در نتیجه، فوم تمام بخش های سطح ماده را در بر گرفته و به تدریج آتش را خفه می کند.

در صورتی که امکان نزدیک شدن به آتش یا ظرف مشتعل برای شما وجود نداشت و یا موفق نشدید در ابتدا فوم را به جدار داخلی ظرف مشتعل برسانید، می توانید فوم آتش نشانی را نزدیک لبه مخزن مشتعل طوری روی زمین بریزید که به داخل ظرف بپاشد. سپس، هنگامی که آتش کمی مهار شد به ظرف نزدیک شده و دو مرحله نخست را انجام دهید. (لازم به ذکر است این روش تنها زمانی امکان پذیر است که آتش و مخزن مشتعل در نزدیکی سطح زمین قرار داشته باشد).

توجه: تا زمانی که از سرد شدن ظرف مشتعل و اشیاء نزدیک به آن اطمینان حاصل نکرده اید، به هیچ عنوان به کف آتش نشانی روی سطح و فومی که با آن آتش را خاموش کردید دست نزنید.

استفاده از فوم آتش نشانی روی آتش های غیر محصور
در صورت آتش سوزی مواد نفتی که داخل ظرف یا مخزنی قرار دارند، کف را به دیوار داخلی مخزن می ریزیم تا فشار کف ملایم باشد و بتواند روی سطح مایع مشتعل را بپوشاند. اما در صورتی که آتش سوزی مایعات غیر محصور باشد و اطراف آن جداری وجود نداشته باشد که بتوانیم فوم را روی آن بپاشیم، آنگاه مقابله با حریق بسیار دشوارتر خواهد بود؛ به ویژه اگر ماده مشتعل ساکن نباشد مثلا به سبب خرابی مخزن یا شکستگی لوله بر سطح زمین جریان پیدا کند.

به منظور مهار چنین آتش سوزی هایی غالبا از دستگاه های مه پاش و اسپری استفاده می شود اما ممکن است همه به این دستگاه دسترسی نداشته باشند. به این ترتیب، باید با پاشیدن فوم آتش نشانی به زمین جلوی حریق، به صورت غیر مستقیم کف را روی آتش بریزید. به یاد داشته باشید که چنین شرایطی همیشه هدف کاهش فشار فوم برای پوشاندن سطح آتش است. به طور کلی، مراحل مقابله با آتش سوزی های غیر محصور به شکل زیر می باشد:

مادام وقوع آتش سوزی در مایعات نفتی که در ظرفی محصور نشده اند باید ابتدا فوم را در انتهای حریق ریخته و به تدریج به سمت منبع جریان نفت حرکت کنید. این موضوع هم در دستگاه های مه پاش و هم در تکنیک جهش فوم صادق است.

در صورتی که مایع مشتعل روی زمین جاری شده و به سمت گودالی حرکت نماید، داخل گودال را با لایه غلیظ و محکمی از فوم آتش نشانی پر کنید تا جریان مایع به زیر لایه کفی فرو رفته و آتش آن خاموش شود.

بعضی مواقع، به جهت این که از خطرات ناشی از پیشروی مایع آتش گرفته جلوگیری شود، می توانید یک گودال ایجاد کنید و مایعات مشتعل را به سمت آن هدایت کنید. همچنین، به عنوان جایگزین می توانید سدی غیر قابل اشتعال در برابر جریان مایع قرار دهید تا مانع پیشروی آتش و سرایت آن به جاهای دیگر شود.

در نهایت می توان مایع تولید کف های آتش نشانی AFFF را روی ماده مشتعل پاشید و یا از مه پاش های ویژه استفاده کرد تا عامل حریق را مهار نمود.

سخن آخر
دانستن این که خاموش کردن آتش سوزی مخازن نفت با فوم آتش نشانی چگونه انجام می شود به شما کمک می کند تا هنگام مواجهه با آتش سوزی راحت تر بتوانید با آن مقابله کنید. در واقع، هر چه سریع تر بتوانید با خطرات آتش مقابله کنید و آن را مهار کنید، خسارات کمتری به بار می آید. همچنین، از سرایت آتش به سایر مکان ها جلوگیری می شود.

نظر شما

large desktopdesktoptabletphone