فوم آموزشی

alt

این فوم فاقد ترکیبات فلوئور بوده و قابلیت تجزیه بیولوژیکی دارد که مشخصا برای مانورها تولید شده است و قابل استفاده با همه سیستم های کم توسعه، پر توسعه و توسعه متوسط می باشد.

فایل های مرتبط

large desktopdesktoptabletphone