فوم AK-1000

فوم AK-1000 محصولی کم نظیر و کاملا رقابتی با انواع فوم روسی می باشد. تمامی پارامترهای فومAK-1000 با تحقیقات و آزمون های بسیار از روی نمونه های فوم روسی شبیه سازی شده است.

AK-1000 با حباب شکنی نزدیک به صفر و پایداری فوق العاده و مصرف کم محصولی با ارزش جهت استفاده در پروژه های فوم بتن که نیاز به پمپاژ به طبقات بیش از ده طبقه دارند می باشد.

با استفاده از AK-1000 با اطمینان خاطر و بدون هرگونه افت یا حباب شکنی می توان پروژه های فوم بتن در طبقات مرتفع را اجرایی نمود.

large desktopdesktoptabletphone