فوم AK-700

فوم AK-700 از سال ۱۳۸۹ جزء اولین فوم های شیمیایی بود که در صنعت فوم بتن مورد استفاده قرار گرفت. فوم AK700 به عنوان محصولی ایده آل جهت استفاده در کف سازی و شیب بندی توسط اکثر پیمانکاران کشور به صورت وسیع و با موفقیت تمام مورد استفاده قرار گرفته است.

حباب های ایجاد شده توسط AK-700 دارای پایداری بسیار زیاد و حباب های ریز و فشرده می باشد. نکته تمایز AK-700 با سایر فوم های شیمیایی موجود در کشور عدم حباب شکنی و پایداری بسیار زیاد حباب های فوم می باشد.

توانایی ایجاد حباب کف با پایداری زیاد موجب جلوگیری از هر گونه افت و نشست در اجرای فوم بتن می گردد.

large desktopdesktoptabletphone