AeroFoam

alt

AeroFaom کنسانتره کف زای با حباب های بسیار پایدار است که برای اطفاء حریق های جنگل، مراتع و زمین های بایر و اطفاء حریق از طریق هواپیما به کار می رود.

این فوم از نظر خواص فیریکی - شیمیایی و عملکرد بر روی حریق با بالاترین استانداردهای بین المللی مطابقت دارد و با نازل های های با انبساط متوسط و بالا قابل استفاده است.

فایل های مرتبط

large desktopdesktoptabletphone