alt
  • فوم آتش نشانی

AR-AFFF کف مقاوم الکلی

فوم های آتش نشانی معمولی قادر به اطفاء حلال های قطبی نیستند و حباب های فوم در تماس با این مواد به سرعت تخریب می شوند. بنابراین فوم های مقاوم الکلی تشکیل دهنده فیلم آبی (AR-AFFF) باید به منظور اطفاء حریق های ناشی از این مواد استفاده شوند.

  • بیشتر بدانید
alt
  • فوم آتش نشانی

فوم های آتش نشانی فاقد ترکیبات فلوئور (FFF)

شرکت آذرکاوین از سال 1394 کار بر روی تولید فوم های فاقد فلوئور را آغاز نموده است و محصول ویژه خود با توانایی اطفاء حریق همتراز با فوم های AFFF موجود در بازار را با نام تجاری AK-BioFoam و فاقد هرگونه ترکیبات فلوئوردار تولید نموده است..

  • بیشتر بدانید
بارگزاری موارد بیشتر
large desktopdesktoptabletphone